کباب مرغ زعفرانی ( نیم کیلو)

تهیه شده از شنیسل و ران مرغ تازه

ادویه دست ساب و زعفران و زرچوبه

پیاز

بدون مواد نگهدارنده و صنعتی

202,000 تومان