سلام مهربانی

از مهمترین اهداف این مجموعه که از اولین روز شروع به کار نیز سرلوحه ما بوده است، کمک به نیازمندان می باشد که مقرر شد درصدی از سود حاصل از تولیدات مجموعه برای رفع گرفتاری های خانواده های بی سرپرست، بیمار و نیازمند اختصاص یابد.

این خانواده ها که از طریق افراد و اشخاص مطمئن معرفی شده و شرایط زندگی ایشان رصد شده است به صورت غیر مستقیم تحت پوشش مجموعه «سلام» بوده تا ضمن حفظ آبروی آنها نیازهای اولیه و روزمره آنها نیز تا حد توان برطرف گردد.

در همین راستا آمادگی داریم تا اولاً کمک های خیرخواهانه شما عزیزان را نیز به دست مستحقین واقعی برسانیم و همچنین با راه اندازی صفحه «سوسیس مهربانی» شما مهربانان می توانید هر میزان از محصولات ما را انتخاب و هزینه آن را حساب نمایید تا خانواده هایی که به دلیل نیاز مالی امکان تهیه این محصولات را ندارند نیز از این لذت بی دغدغه بهره مند گردند.

در این بخش شما مهربانان می توانید از هر محصولی که علاقه دارید و به هر میزان انتخاب نموده و با پرداخت هزینه سفارش مورد نظر خانواده های نیازمند را نیز بهره مند گردانید.