سوسیس ها

ثبت سفارش از جمعه تا دوشنبه ظهر انجام می شود

سوسیس آلمانی

هر کیلوگرم: 230,000 تومان
کیلوگرم

کوکتل پنیری

هر کیلوگرم: 268,000 تومان
کیلوگرم

کوکتل پنیری بوقلمون

هر کیلوگرم: 284,000 تومان
کیلوگرم

کوکتل ساده

هر کیلوگرم: 230,000 تومان
کیلوگرم

کالباس ها

کالباس خشک مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی)

هر بسته: 116,000 تومان
بسته

کالباس خشک بوقلمون (بسته ۴۰۰ گرمی)

هر بسته: 130,000 تومان
بسته

ژامبون بوقلمون (بسته ۴۰۰ گرمی)

هر بسته: 124,000 تومان
بسته

ژامبون تنوری (بسته ۴۰۰ گرمی)

هر بسته: 130,000 تومان
بسته

ژامبون مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی)

هر بسته: 110,000 تومان
بسته

محصولات نیمه آماده

بورک (بسته ۱۲ عددی)

هر بسته: 112,000 تومان

همبرگر گوسفندی (بسته ۴۰۰ گرمی)

هر بسته: 200,000 تومان

ناگت مرغ (بسته ۴۵۰ گرمی)

هر بسته: 112,000 تومان

ادویه جات

سخن مشتریان