اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سوسیس ها

ثبت سفارش از جمعه تا دوشنبه ظهر انجام می شود

سوسیس آلمانی (نیم کیلویی)

هر بسته: 176,000 تومان
بسته

کوکتل ساده (نیم کیلویی)

هر بسته: 182,000 تومان
بسته

کوکتل پنیری (نیم کیلویی)

هر بسته: 200,000 تومان
بسته

کوکتل بوقلمون (نیم کیلویی)

هر بسته: 260,000 تومان
بسته

هات داگ گوشت ۶۰٪ (۴۰۰ گرمی)

هر بسته: 319,000 تومان
بسته

کالباس ها

ژامبون مرغ (۴۰۰ گرم)

هر بسته: 172,000 تومان
بسته

کالباس مارتادلا (رول نیم کیلویی)

هر بسته: 179,000 تومان
بسته

کالباس خشک مرغ (۴۰۰ گرم)

هر بسته: 180,000 تومان
بسته

ژامبون تنوری (۴۰۰ گرم)

هر بسته: 210,000 تومان
بسته

ژامبون بوقلمون (۴۰۰ گرم)

هر بسته: 218,000 تومان
بسته

کالباس خشک بوقلمون (۴۰۰ گرم)

هر بسته: 232,000 تومان
بسته

کالباس پپرونی (۴۰۰گرمی)

هر بسته: 290,000 تومان
بسته

ژامبون گوشت (۴۰۰گرمی)

هر بسته: 302,000 تومان
بسته

بیکن گوشت و مرغ (۴۰۰ گرم)

هر بسته: 306,000 تومان
بسته

محصولات نیمه آماده

ناگت مرغ (نیم کیلویی)

هر بسته: 188,000 تومان
بسته

بورک (۱۲ عددی)

هر بسته: 188,000 تومان
بسته

کباب مرغ زعفرانی ( نیم کیلو)

هر بسته: 202,000 تومان
بسته

برگر بوقلمون (۴برگ ۱۰۰ گرمی)

هر بسته: 248,000 تومان
بسته

همبرگر گوسفندی (۴برگ ۱۰۰ گرمی)

هر بسته: 318,000 تومان
بسته

ادویه جات

ادویه سوسیس آلمانی (۱۰۰گرمی)

هر بسته: 75,000 تومان
بسته

ادویه کالباس خشک مرغ (۱۰۰ گرمی)

هر بسته: 75,000 تومان
بسته

ادویه ژامبون مرغ (۱۰۰گرمی)

هر بسته: 75,000 تومان
بسته

ادویه کوکتل ساده (۱۰۰ گرمی)

هر بسته: 75,000 تومان
بسته